contact-nstv@cae-nst.com Phone: 024-3795-7409
Service

Dịch vụ

NST Việt Nam tập trung vào việc cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng gồm:

  • Cung cấp và hỗ trợ khách hàng phần mềm CAE
  • Tư vấn, đào tạo kỹ thuật chuyển giao công nghệ
  • Ủy thác phân tích theo dự án
  • Phát triển các giải pháp phần mềm CAE tích hợp trên nền các phần mềm tổng quát theo nhu cầu của khách hàng
error: