contact-nstv@cae-nst.com Phone: 024-3795-7409
Case Study

Sự cần thiết của phân tích đáp ứng tần số

Phân tích giá trị riêng (Modal analysis) chỉ cho phép xác định được các tần số riêng hay các dạng dao động riêng của kết cấu. Tuy nhiên phân tích giá trị riêng của một kết cấu không  xác định được các thông tin như: lượng biến dạng thực tế khi kết cấu chịu kích […]

Read More »

Khả năng phân tích của Femap with Nx Nastran - TMG Thermal and Flow Module

TMG thermal and flow analysis là một  gói phần mềm cho phép mô phỏng các quá trình truyền nhiệt phức tạp, CFD nhanh và chính xác. Dẫn nhiệt, đối lưu tự nhiên và cưỡng bức, bức xạ nhiệt, chuyển pha… Thermal coupling  cài đặt quá trình truyền nhiệt giữa các chi tiết khác nhau trong […]

Read More »

Khả năng phân tích của Femap with Nx Nastran - Advanced Nonlinear Analysis

Phần trước đã giới thiệu Dynamic Response Analysis: http://cae-nst.com.vn/2017/04/19/kha-nang-phan-tich-cua-femap-nx-nastran-dynamic-response-module/ Phần này xin được phép tiếp tục giới thiệu tính năng phân tích của Advanced Nonlinear Analysis Advanced Nonlinear Analysis cho phép phân tích các bài toán phi tuyến tính: Vật liệu phi tuyến, tiếp xúc phi tuyến tính, biến dạng lớn. Bộ giải Advanced Nonlinear được […]

Read More »

Khả năng phân tích của Femap with Nx Nastran - Dynamic Response Module

Như ở phần trước đã giới thiệu về Basic Module trong femap with Nx Nastran http://cae-nst.com.vn/2017/04/19/kha-nang-phan-tich-cua-femap-nx-nastran-basic-module/ Phần này xin được phép tiếp tục giới thiệu về module phân tích đáp ứng động lực học  ( Dymamic Response Module ) trong Femap with Nx Nastran. 1.Frequency response analysis: là phép phân tích định lượng của phổ đầu ra […]

Read More »

Khả năng phân tích của Femap with Nx Nastran - Basic Module

Nhiều giải pháp phân tích được tích hợp trên bộ giải NX Nastran: Femap with Nx Nastran được phân chia theo module. Mỗi Module có một chức năng thực hiện phân tích các bài toán nhất định.Basic Module  1. Linear static analysis: đối với các bài toán biến dạng nhỏ, vật liệu làm việc trong miền […]

Read More »

Phân tích mất ổn định (Buckling ) trong Femap with Nx Nastran

Nếu kết cấu bị Buckling, độ cứng kết cấu bị giảm đột ngột dẫn đến kết cấu bị phá hủy. Femap with Nx Nastran có thế phân tích bài toán Buckling tuyến tính hoặc phi tuyến. Từ kết quả phân tích Có thể dự đoán được kết cấu có bị Buckling hay không? Trạng thái […]

Read More »

Ứng Suất Von-Mises và cách đánh giá ứng suất Von-Mises trong Femap With Nastran

1. Ứng suất Von-Mises Ứng suất Von – Mises là một thuyết bền phổ biến nhất được dùng để đánh giá độ bền của kết cấu trong phân tích CAE. Công thức tính ứng suất Von – Mises σ1, σ2, σ3 lần lượt là các ứng suất chính. Ứng suất Von-Mises còn được tính toán theo ứng suất […]

Read More »

error: