Ví dụ đánh giá độ chính xác của phần mềm JSCAST ( Khuyết tật rỗ khí, đúc áp lực cao)

Vật liệu vật đúc: ADC 12

Vật liệu khuôn: SKD 61

Phương pháp đúc: Đúc áp lực cao

Trạng thái khuyết tật: Phát sinh khuyết tật rỗ khí ( Phần khoăn đỏ ảnh dưới )

Tiến hành phân tích bằng phần mềm JSCAST

Tính năng của phần mềm JSCAST đã sử dụng để đánh giá khuyết tật rỗ khí:

  • Kết quả điền đầy  ( Hiển thị phân bố nhiệt trong quá trình điền đầy)
  • Phân tích áp suất khí trong lòng khuôn

Nhận xét: Từ kết quả phân tích bằng phần mềm JSCAST, vị trí xuất hiện rỗ co trên vật đúc hoàn toàn trùng với kết quả thực tế.

Đối sách: Tăng tốc độ phun từ 1m/sec sang 4m/sec

Tiến hành phân tích trên phần mềm JSCAST tăng tốc độ phun từ 1m/sec sang 4m/s

Từ kết quả phân tích bằng phần mềm JSCAST, khuyết tật cũng không còn xuất hiện

Như vậy, bằng cách ứng dụng công nghệ phân tích - phần mềm JSCAST, dễ dàng phát hiện các khuyết tật phát sinh trong quá trình đúc.

  • Giảm chi phí , thời gian cho chế tạo thử
  • Nâng cao chất lượng sản phẩm
  • Giảm giá thành sản phầm

 

Pages:
Edit