Phương pháp đúc áp lực cao trong JSCAST

Bài trước đã giới thiệu lý thuyết về phương pháp đúc áp lực: Đúc áp lực là gì? phạm vi ứng dụng của phương pháp đúc áp lực.

http://cae-nst.com.vn/2017/05/08/phuong-phap-duc-ap-luc-cao/

Bài viết này xin được giới thiệu một ví dụ mô phỏng phương pháp đúc áp lực trong phần mềm JSCAST

1.Thông tin vật liệu

Chi tiết được làm từ vật liệu ADC12

Khuôn được làm từ vật liệu SKD61

2. Kết quả phân tích

Video quá trình điền đầy - phân bố nhiệt độ

Hình ảnh điền đầy khuôn

Nhiệt độ khi rót thấp nhất 623.52 độ cao hơn nhiệt độ pha lỏng của vật liêu là  568 độ. Vì vậy, quá trình điền đầy không có vấn đề gì.

Clip quá trình điền đầy khuôn và phân bố không khí trong khuôn - khuyết tật rỗ khí

(Phần màu tím là phân bố khí trong khuôn khi điền đầy )

Hình ảnh khuyết tật rỗ khí

Như vậy, rỗ khí xuất hiện trên phần đậu ngót, chi tiết không bị khuyết tật rỗ khí.

Clíp quá trình đông đặc

Hình ảnh đường cong nhiệt

(Phần khoăn tròn có nguy cơ xuất hiện rỗ co)

Hình ảnh tỷ lệ G/sqrt(R)

Phần khoăn tròn  hiện khuyết tật rỗ co.

Kết luận: Bằng phần mềm JSCAST cho phép chúng ta dễ dàng mô phỏng quá trình đúc áp lực cao, tìm ra các khuyết tật phát sinh trong quá trình đúc.

Pages:
Edit