Khả năng phân tích của Femap with Nx Nastran - TMG Thermal and Flow Module

TMG thermal and flow analysis là một  gói phần mềm cho phép mô phỏng các quá trình truyền nhiệt phức tạp, CFD nhanh và chính xác.

    • Dẫn nhiệt, đối lưu tự nhiên và cưỡng bức, bức xạ nhiệt, chuyển pha…
    • Thermal coupling  cài đặt quá trình truyền nhiệt giữa các chi tiết khác nhau trong một kết cấu phức tạp gồm nhiều chi tiết.
    • Cho phép mô hình hóa dòng chất lỏng không nén được , chảy rối, đối lưu bề mặt …
    • Đặc biệt với gói câu lệnh trong Advanced Thermal rất thuận lợi cho việc tính toán mô phỏng nhiệt cho các thiết bị bay như vệ tinh …

Mô phỏng ứng suất nhiệt của vệ tinh khi chuyển động quanh trái đất trong hệ mặt trời

Bài viết liên quan:

Advanced Nonlinear analysis trong Femap with Nx Nastran:

http://cae-nst.com.vn/2017/04/19/kha-nang-phan-tich-cua-femap-nx-nastran-advanced-nonlinear-analysis/

Pages:
Edit