Khả năng phân tích của Femap with Nx Nastran - Basic Module

Nhiều giải pháp phân tích được tích hợp trên bộ giải NX Nastran:

「nx nastran」の画像検索結果

Femap with Nx Nastran được phân chia theo module. Mỗi Module có một chức năng thực hiện phân tích các bài toán nhất định.Basic Module 

1. Linear static analysis: đối với các bài toán biến dạng nhỏ, vật liệu làm việc trong miền đàn hồi. Phù hợp cho các bài toán phân tích bền.

  • Tính toán áp suất thủy tĩnh ( bình nước thải công nghiệp…)
  • Tính toán bình chịu áp.
  • Tính toán kết cấu máy, xây dựng.

2.Normal modes analysis: Thực hiện phân tích tính toán tần số riêng của kết cấu

3.Buckling analysis:

  • Đánh giá kết cấu có bị mất ổn định hay không?
  • Trong trường hợp kết cấu không bị mất ổn định, tính được tải trọng tới hạn làm cho kết cấu bị mất ổn định.
  • Biến dạng kết cấu khi bị mất ổn định.

4.Heat Transfer analysis: được sử dụng để xác định sự ảnh hưởng của dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt lên cấu trúc.

  • Phân tích truyền nhiệt ổn định
  • Phân tích truyền nhiệt không ổn định ( theo thời gian).
  • Kết hợp với phân tích Linear Static Analysis cho phép phân tích tính toán ứng suất nhiệt.

 

 

Pages:
Edit