Khả năng phân tích của Femap with Nx Nastran - Advanced Nonlinear Analysis

Phần trước đã giới thiệu

Dynamic Response Analysis: http://cae-nst.com.vn/2017/04/19/kha-nang-phan-tich-cua-femap-nx-nastran-dynamic-response-module/

Phần này xin được phép tiếp tục giới thiệu tính năng phân tích của Advanced Nonlinear Analysis

Advanced Nonlinear Analysis cho phép phân tích các bài toán phi tuyến tính: Vật liệu phi tuyến, tiếp xúc phi tuyến tính, biến dạng lớn.

Bộ giải Advanced Nonlinear được tích hợp từ bộ giải của ADINA nổi tiếng cho các bài toán phân tích phi tuyến. Được phân chia làm hai loại:

  • Giải pháp 601 ( Implicit Solution): Phù hợp cho các bài toán tĩnh hoặc động lực học  có tốc độ thấp.
  • Giải pháp 701 ( Explicit Solution ): Phù hợp cho các bài toán va đập, xảy ra nhanh có động lực học lớn

Phân tích quá trình dập bằng SOL 601

Drop test : SOL 601

Đạn bắn xuyên tấm kim loại mỏng (SOL 701)

Pages:

Edit