Ví dụ về phân tích quá trình đúc bằng phần mềm JSCAST

Quá trình điền đầy khuôn ( Thang màu nhiệt độ )Quan sát vùng chưa được điền đầy ( Phần màu tím hiển thị phần khuôn chưa được điền đầy )

Quan sát quá trình tạp chất phân tán trong khuôn

Quan sát chiều chuyển động ( Vector vận tốc ) của dòng kim loại lỏng chảy trong khuôn. Từ đó đánh giá  được các vùng dễ xuất hiện rỗ khí ( Vùng xoáy )

Quá trình đông đặc : quan sát vị trí đông đặc cuối cùng, khu vực dễ phát sinh rỗ co

Quan sát mặt cắt ngang quá trình đông đặc, đánh giá các vùng có khả năng xuất hiện rỗ co (Vị trí xuất hiện các đường cong khép kín )

Pages:
Edit