Phân biệt phần tử RBE2 và RBE3

RBE2 và RBE3 là hai phần tử rắn (rìgid elements) được sử dụng phổ biến trong kỹ thuật mô hình hóa  FEM. Tuy nhiên, việc dùng chính xác hai phần tử này vào mỗi bài toán cụ thể , đôi khi vẫn bị nhầm lẫn ảnh hưởng tới độ chính xác kết quả phân tích. Một số vị dụ sau đây sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn hai phần tử RBE2 và RBE3

Ví dụ 1: Tính toán dầm Console: Biến dạng và ứng suất

Trường hợp 1: Tác dụng trực tiếp không dùng phần tử RBE2 và RBE3

Tổng lực là 60 N được phân bố và  tác dụng đều vào mỗi node tại mặt cắt ngang đầu dầm là 5 N. Từ kết quả phân tích ta có: Ứng suất lớn nhất là 0.482 Mpa, biến dạng lớn nhất là 0.0013 mm

Trường hợp 2: Sử dụng phần tử RBE3 , tổng lực vào nút trung tâm (Slave ) là 60 N

Kết quả phân tích về biến dạng và ứng suất giống như trường hợp 1 : Ứng suất lớn nhất 0.482Mpa, biến dạng lớn nhất là 0.0013 mm

Trường hợp 3: Sử dụng phần tủw RBE2, Tổng lực tác dụng vào nút trung tâm ( Master ) là 60 N

Kết quả phân tích biến dạng lớn nhất là 0.0012 mm, ứng suất lớn nhất là 0.482 Mpa

Ví dụ 2:So sánh kết quả phân tích giữa hai trường hợp dùng phần tử RBE2 và RBE 3

ejemplo1-reb2-vs-rbe3

Kết quả phân bố lực trên các nút phần tử RBE2 như sau:

rbe2-example

Kết quả phân bố lực trên các nút của phần tử RBE3 như sau:

rbe3-example

Ví dụ 3: phân tích giá trị riêng

Rung động riêng số 1 của khung máy gắn motor. Để mô hình hóa Motor sử dụng phần tử RBE3, tại nút trung tâm của phần tử RBE3 có phần tử khối lượng Conm2 là khối lượng của Motor, vị trí của phần tử Conm2 là trùng với trọng tâm của Motor.

Kết luận

RBE2vsRBE3-compare

rbe2-segun-msc

rbe3-segun-msc

 

 

Pages:
Edit