Phân tích mất ổn định (Buckling ) trong Femap with Nx Nastran

Nếu kết cấu bị Buckling, độ cứng kết cấu bị giảm đột ngột dẫn đến kết cấu bị phá hủy. Femap with Nx Nastran có thế phân tích bài toán Buckling tuyến tính hoặc phi tuyến. Từ kết quả phân tích

  • Có thể dự đoán được kết cấu có bị Buckling hay không?
  • Trạng thái biến dạng của kết cấu khi xảy ra Buckling.
  • Lực tác dụng bao nhiêu thì Buckling xảy ra.

Vật liệu dùng SS400 có:

 • Young Module: 210000 N/mm^2.
 • Poison: 0.3
 • Khối lượng riêng 7.85E-9 ton/mm^3.

Điều kiện tải trọng và ràng buộc:

 • Mặt trên cùng chịu một áp lực 0.75 N/mm^2.
 • Xét sự ảnh hưởng của trọng lực, gia tốc trọng trường 9806.65 N/mm^2.
 • Mặt đáy được ràng buộc cố định.

Kết quả phân tích như sau:

Từ kết quả phân tích hệ số an toàn là 97.87 > 1, với điều kiện tải trọng đã xét là  0.75 N/mm^2. Thì kết cấu không bị Buckling và  lực tới hạn để xảy ra Buckling lớn hơn lực tác dụng hiện tại là 97.87 lần.

 

Pages:
Edit