Hỗ trợ sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

Công ty TNHH NST Việt Nam kết hợp với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thực hiện chương trình hỗ trợ làm đồ án tốt nghiệp trên các phần mềm CAE JSCAST và FEMAP WITH NX NASTRAN.

Nhằm mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên thực hiện đồ án liên quan tới công nghệ mô phỏng phân tích (Kết cấu, cường độ, ứng suất của chi tiết/hệ chi tiết – trên phần mềm Femap with NX Nastran, phân tích đúc kim loại – trên phần mềm JSCAST) công ty chúng tôi có kết hợp với Viện cơ khí/ Viện Khoa học và Công nghệ Vật liệu – Đại học Bách Khoa Hà Nội để giúp đỡ các em có nguyện mong và mong muốn ứng dụng tìm hiểu các phần mềm mới vào thiết kế sản xuất tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết xin được xem ở file này.

Pages:
Edit